Бисквитки

петък, 19 септември 2014 г.

Набират кандидати за обществените трапезарии във Враца


  За пореден път на територията на Община Враца ще се реализира националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2014 г. - 31.12.2014г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.
За периода от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:
>        Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания
             минимален доход;
>        Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
>                   Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
>        Скитащи и бездомни лица и деца;
Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул. „ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.
Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.
Срокът за подаване на документите е от 23.09.2014 г. до 30.09.2014 г. от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в ул. „Зорница” 4, входа от към Езикова Гимназия, ет. 1.
Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.
Тел. за повече информация:
092/62 45 81/82/83, вътрешен номер 378 – Мария Йорданова;
092/62 05 79 – Райна Лещарска;
0882749694 – Калин Диков

Няма коментари:

Публикуване на коментар