Бисквитки

петък, 1 август 2014 г.

Работи се на всички проблемни участъци в община Враца

   
            Преди броени минути бяха предприети действията по евакуация на населението в с. Голямо Пещене, поради започнало преливане на язовира на с. Мраморен.
            Всички пътища в община Враца са проходими с изключение на пътя между селата Три кладенци и Лесура, където шосето е наводнено от водата, която изтича от пропуканата язовирна стена на водоема в землицето на Лесура. В региона няма населени места без електрозахранване. Без вода, поради заливане на помпените станции, са селата Девене, Баница и Върбица. В момента се прави организация на населението да бъде доставена бутилирана вода. Голяма част от къщите в селата в общината са наводнени. В повечето кметства има помпи и още през нощта е започнало отводняването, което продължава и в момента. Прави се организация на местата, където няма достатъчно помпи, да бъдат изпратени допълнителни екипи от Областната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Нивото на всички язовири в региона се следи. Има готовност при подаден сигнал от преливане да бъдат евакуирани хората.
         Проливните дъждове отнесоха два моста в с. Девене. Незабавно бе изпратена техника и инертни материали.
         Всички подадени до момента сигнали и извършените през нощта дейности от различните институции бяха обобщени на провело се тази сутрин поредно заседание на Общинския щаб по бедствията. На срещата бяха разпределени конкретните ангажименти, които всяка институция поема да извърши в проблемните места. Общинското ръководство благодари на всички за активното съдействие при отстраняването на последствията от падналите поройни дъждове.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”


Няма коментари:

Публикуване на коментар