понеделник, 27 май 2013 г.

Oбщо събрание на акционерите на МБАЛ"ХристоБотев"АД-Враца.

Днес се проведе Редовното
общо събрание на акционерите на МБАЛ"ХристоБотев"АД-Враца. На събранието присъстваха представители на Министерство на здрвеопазването и на Общините -Мездра, Мизия, Оряхово и Кнежа.
Беше разгледан и приет доклада за дейността на дружеството за 2012г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар