Бисквитки

петък, 11 май 2018 г.

ВиК ВРАЦА ОТЧЕТЕ ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНАВиК Враца отчете отлични резултати за дейността си за отминалата 2017 година на проведеното общо събрание на съдружниците. Въпреки, че дружеството оперира в един от най-слабо развитите региони е едно от най-добрите във ВиК сектора в страната. 
През отчетната 2017г., ВиК Враца постигна положителни резултата за качество на ВиК услугите, които предлага и нарастване на всичките си финансови показатели. За поредна година бяха направени значителни инвестиции за рехабилитация на водоснабдителните системи и намаляване загубите на вода, изграждане на канализационни системи. Инвестициите като цяло бяха насочени за подобряване на ВиК мрежата, за дейности свързани със събиране и пречистване на отпадъчните води, за осигуряване на чиста питейна вода на населението.Изпълнената инвестиционна програма през 2017г. е в размер на 2 954 627лв., като тази инвестиция значително надвишава инвестицията заложена в сключения с АВиК Договор, която е в размер на 900 000лв.
През 2017г. във всички общини на територията на областта, дружеството е извършило реконструкции и разширения на водопроводната мрежа с обща дължина 55 827 метра. Реконструирани бяха силно амортизирани участъци на вътрешни и външни водопроводи с по-голяма честота на аварии. ВиК Враца е на челно място в страната с най-много подменени метри водопровод със собствени средства.
Всички задължения произтичащи от дейността на ВиК през отчетната година бяхаобслужени в срок.
Управителят на дружеството г-н Ангел Престойски подчерта, че и през настоящата година дружеството продължава да изпълнява своите приоритети за подобряване качеството и ефективността на ВиК услугите и реализация на заложената инвестиционна програма. 
Представителите на общините изразиха удовлетворение от досегашната съвместна работа и увереност, че тя ще продължи и за в бъдеще.


Няма коментари:

Публикуване на коментар