Бисквитки

четвъртък, 10 май 2018 г.

Офис на НАП Враца отчете данъчно-осигурителна кампания 2018 година


           Днес господин Александър Александров, директор  офис на НАП Враца отчете даъчно-осигурителна кампанияна 2018 година на пресконференция с представители на местните медии.
            Към 30.04.2018 г. са приети  9 290 декларации за облагане на доходите на физическите лица, от тях 3 174 са подадени по електронен път, в т.ч. 1 676 чрез ПИК. Изпратените по интернет представляват 34 % от общия брой, като за първи път подадените с ПИК са повече от подадените с електронен подпис. През същия период на 2017 г. общия брой на приетите декларации за облагане на доходите на физически лица е 9 143, от тях 28 % са подадени по електронен път, чрез ПИК са подадени 1056. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по Интернет с ПИК.
Приетите справки по чл.73 от ЗДДФЛ са 2 510, в т.ч. 2097 по електронен път, или 83,5%. През м.г. подадените справки по чл.73 от ЗДДФЛ са 2 026, от тях 70 %  са изпратени по интернет.
До момента в офис на НАП Враца са приети 4 114 декларации за облагане с корпоративни данъци, от тях 4 083 са подадени по електронен път, или 99,3 %. През м.г. общия брой на приетите корпоративни декларации е 6 016, от тях 61,2 % са изпратени по интернет. Тази година корпоративните декларации са много по-малко, тъй като юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, вече не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация. Ръстът на подадените по електронен път декларации се дължи на това, че от тази година всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път (чрез интернет с електронен подпис), по тази причина отпада и отстъпката за подаване по електронен път на годишната декларация за облагане с корпоративен данък.
От началото на годината са приети близо 1400 заявления за издаване на ПИК, общо издадените персонални кодове в офис Враца са над 8 000.
            Господин Александров разясни новостите тази година свързани със законодателството и данъчно-осигурителната кампания. Акцентира върху предимствата на подаване на документи по електронен път и използването на ПОС терминали при плащане на данъци и осигурителни вноски и отговори на поставени въпроси от журналистите, като завърши отново с препоръка към гражданите  да използват електронен път за подаване на декларации по три причини: по-бързо, по-лесно и безпроблемно.  Юлия Грънчарова                

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар