вторник, 3 април 2018 г.

Дискусия за районирането

Областният управител на област Враца Малина Николова проведе днес среща с граждани и институции по повод на стартираната от Министерство на регионалното развитие и благоустройството дискусия за ново статистическо райониране на страната. На форума присъстваха народни представители от Врачански многомандатен избирателен районпредседатели на общински съвети, кметове на общини в областта, ръководители на териториални звена, неправителствени, работодателски и синдикални организации.
Новото райониране на страната е свързано с изпълнението на заложените от правителството политики за развитие на регионите и с изискванията на ЕС за броя население, което ще се възползва от бъдещите европейски програми след 2020 г. 
Бъдещият програмен период на ЕС ще бъде фокусиран повече върху интегрирани териториални инвестиции, за сметка на секторните политики. С готвената реформа ще се отстранят всички натрупани негативи по отношение на регионалната политика. Освен промяната на регионалните нива за планиране, предстои и промяна на стратегическите документи за регионално планиране. Към момента съществуват 370 стратегически документи за регионално развитие, с които не може да се формира цялостна политика и тя реално да се изпълнява
Областният управител Малина Николова представи за обсъждане трите предложени от регионалното министерство варианти за статистическо деление на страната. Заради изискванията на европейската статистика следва да бъде направена промяна в обхвата на районите за планиране за да се отговори на критерия за брой население в тях. За районите от ниво 2, населението трябва да е минимум 800 000 души, докато в момента Северозападният район е под това ниво, а Северният централен се доближава до долния праг.
При участието си в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район през месец март във Врацазаместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова заяви, че Северозападна България е във фокуса на правителството за развитие с политики и инвестиции. Пример за това е строителството на скоростния път Ботевград - Видин с инвестиция от 1.6 млрд. лв., която ще се реализира в следващите години.  Финансиране се осигурява и по всички възможни европейски програми, които се изпълняват в момента. Само по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“  в Северозападна България МРРБ подкрепя 13 града. Стремежът е да се търси по-добър начин и стратегия за развитие на региона, а една от тези посоки е промяната на обхвата на районите от ниво NUTS 2, като възможност за бъдещо определяне на посоката на инвестиции и финансиране.
На срещата бяха дадени различни становища и мнения по предложените варианти, като широкото обсъждане с всички отговорни институции и гражданите даде възможност за постигане на отговорен и ползотворен диалог с реални резултати за област Враца.
Дискусията, която се провежда днес, цели да се изготви становище, отразяващопредложенията и мненията на народните представители, представителите на общините и общинските съвети, представителите на териториалните звена, работодателските и неправителствените организации и гражданите“, заяви Малина Николова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар