петък, 9 март 2018 г.

Съобщение


В следствие на обилното снеготопене е замътнен водоизточника захранващ с. Върбица. Поради липсата на алтернативно водоснабдяване, „В и К“ ООД гр.Враца  организира снабдяването на засегнатите абонати с минерална вода до решаване на проблема.
Подсигурена е и водоноска с питейна вода.Няма коментари:

Публикуване на коментар