четвъртък, 18 януари 2018 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.
С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда актуализация на цените на услуги за „Депониране на неопасни производствени отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра” и „Приемане на неопасни производствените отпадъци в РДНО, транспортиране и термично оползотворяване в „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД.
Обществената консултация ще се проведе на 29 януари 2018 година, от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.
Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.


С уважение,
КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Няма коментари:

Публикуване на коментар