сряда, 17 януари 2018 г.

тартира превантивно-информационна кампания
По инициатива и със съдействието на областния управител на област Враца Малина Николова стартира превантивно-информационна кампания, насочена към ученици от трети и четвърти клас в училищата на територията на област Враца. Кампанията се реализира съвместно с експерти от Превантивно - информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества – Враца и в партньорство с Регионалното управление на образованието – Враца. Целта е повишаване на осведомеността на учениците относно рисковете, последствията и вредите, свързани с употребата на забранени наркотични вещества и други психоактивни вещества и изграждането на умения за отстояване на собствената позиция.
Първото от поредицата мероприятия се проведе в Основно училище „Христо Ботев“ – Мездра, където педагозите от ПИЦ – Враца запознаха учениците чрез презентационни материали и нагледни дидактически средства какво представляват наркотиците и какви вреди нанасят върху здравето.
Информационната кампания се реализира в изпълнение на Програма за управление на правителство на Република България за периода 2017 г. – 2021 г. и съгласно Наредба № 6 на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.Я

Няма коментари:

Публикуване на коментар