Бисквитки

четвъртък, 12 март 2015 г.

Проверка на реките

Днес, 12.03.2015 г., след извършена проверка от Областния управител на област Враца Малина Николова и заместник областния управител Мирослав Комитски на нивата на реките и състоянието на язовирите, Областна администрация  - Враца информира населението за констатираните резултати:
1.      Община Мизия  - нивото на р. Скът е под критичното, като се наблюдава покачване през изминалата нощ от 2 см на час, а след 10.00 ч.  – застой.
2.      Община Бяла Слатина – нивото на р. Скът е в застой от 03.00 ч. тази нощ.
3.      Нивото на р. Скът при с. Нивянин е спаднало с 5 см.
Проверени са язовирите в община Хайредин – „Рогозен – 1“, който прелива през преливника с 3 м3/с и „Бързина“, който прелива през преливника с 4 м3/с – стойностите са значително по-ниски от тези през последните два дни .
В момента, Междуведомствената комисия към Областния управител извършва проверка на язовирите в землището на с. Борован, резултатите от които ще бъдат обобщени в края на деня.
Наблюдаваното повишено ниво на реките и преливането на води през преливниците на някои от язовирите в областта се дължи изцяло на снеготопенето през изминалото денонощие.
Няма директна заплаха за гражданите и тяхното имущество на територията на област Враца към настоящия момент.

Областна администрация - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар