Бисквитки

петък, 13 март 2015 г.

Ррехабилитирани са 19 км от път II-13 Монтана – Криводол – Девене – Борован

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са рехабилитирани 19 км от път II-13 Монтана – Криводол – Девене – Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486 в област Враца. Проектът – лот 47, е част от шестия етап на оперативната програма, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Строително-монтажните работи на обекта завършиха през декември м. г. Предстои издаването на Акт 16 и разрешението за ползване.
В основния ремонт на отсечката са инвестирани над 10 млн. лв. Второкласният път е важна транспортна връзка с Е-79 и Дунав мост 2. Свързва градовете Бяла Слатина и Криводол и селата, намиращите се в близост до второкласния път. С основния ремонт на двете отсечки се подобрява директната връзка между отделните населени места и се повишава безопасността и удобството при пътуване.
По проекта е извършен ремонт и възстановяване на пътната конструкция, положени са основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, подобрено е отводняването. Направени са нови банкети и бетонови бордюри, подменени са стоманените предпазни огради, положена е нова хоризонтална маркировка. Ремонтиран е мостът над река Ботуня при км 15+760 от път II-13.

Изпълнител на строително-монтажните дейности на лот 47 е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012” - с участници „ПСТ Холдинг” АД и „Пътища – М” ЕООД. Строителният надзор е осъществeн от „Рутекс” ООД. Договорът за строителство е на стойност 10 193 976,28 лв. с ДДС, а за строителния надзор – 147 157,2 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт-22“ ООД.

Няма коментари:

Публикуване на коментар