Бисквитки

сряда, 31 декември 2014 г.

Отменено е бедственото положение

Днес, 31.12.2014 г., 11.00 ч.
Областният щаб за привеждане в действие на Плана за защита при бедствия на Област Враца, след докладване от Директора на Областно пътно управление – Пламен Ганецовски и Директора на ОД на МВР – Иван Кирилов, както и на кметовете на засегнатите в областта общини, констатира, че са отпаднали обстоятелствата за обявеното бедствено положение и е нормализирана обстановката на територията на Област Враца.
Заповедта на Областния управител на Област Враца за обявяване на бедствено положение на територията на Област Враца е отменена със Заповед № РД – 171/31.12.2014 г., след получените от Кмета на Община Бяла Слатина Заповед № 641/30.12.2014 г.  и Кмета на Община Хайредин Заповед № РД-824/31.12.2014 г. за отмяна на обявеното бедствено положение на територията на двете общини.
Копие от заповедта на Областния управител на Област Враца е изпратена на Министъра на вътрешните работи.
Всички пътища на територията на Област Враца са отворени и почистени, възобновено е движението по междуселищните пътища от Републиканската пътна мрежа, като действията на Областно пътно управление – Враца продължават в случай на нови валежи, силен вятър и снегонавявания.
При промяна в климатичните условия и възникване на нова опасност от бедствие Областният съвет за сигурност и Щабът за изпълнение на Областния план за защита при бедствия продължава да действа при непрекъснат режим на работа.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар