Бисквитки

вторник, 14 октомври 2014 г.

38 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица


За изминалата седмица експерти от РИОСВ – Враца извършиха 9 извънредни и 29 планови проверки на обекти в община Враца, Бяла Слатина, Мездра, Оряхово и Роман.
          За констатирани нарушения и пропуски в изпълнение на екологичното законодателство са дадени 10 предписания. Пет от тях са за почистване на нерегламентирано замърсени терени и недопускане на повторното им замърсяване. При извършване на извънредни проверки, експертите са установили изпълнението на 3 предписания.
          Междуведомствена комисия извърши през изтеклата седмица проверка на състоянието на складове за съхранение на растителнозащитни препарати /пестициди/ с изтекъл срок на годност. Проверени са 8 склада, намиращи се на територията на област Враца, както и ББ-кубовете, разположени на РДБО – Оряхово. Не са констатирани нарушения и пропуски. Дадено е предписание на общината, стопанисваща ББ – кубовете, да изиска от фирмата, отговорна за поддръжката им, да извърши ремонтни дейности по два от шейсетте куба.


Пресцентър РИОСВ - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар