Бисквитки

петък, 22 август 2014 г.

Pегистрация на инициативни комитети

В изпълнение на разпоредбата на чл. 153 ал.1 от Изборния кодекс, РИК 6-ти избирателен район Врачански, ще работи в дежурен състав на 23 и 24 август (събота и неделя), за да изпълни задълженията си с оглед регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014г.
Инициативните комитети следва да представят в съответната Районно избирателна комисия заявление за регистрация, подписано от всички членове от комитета, не по късно от 40 дни преди изборния ден (25 август).
Съответната РИК извършва проверка по представените документи към заявлението за регистрация на инициативния комитет. След което РИК взема решение за регистрация.
Важно е да се знае, че при непълноти или несъответствия комисията дава незабавно указание за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрацията.
В случай, че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в оказания срок комисията отказва регистрация.

Отказът на РИК може да се оспорва пред ЦИК. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар