Бисквитки

сряда, 27 август 2014 г.

Евродепутатът Владимир Уручев бе официален гост на откриването на градска пречиствателна станция за отпадни води на град Козлодуй Владимир Уручев бе гост на официалното откриване на обект Градска пречиствателна станция за отпадни води на град Козлодуй, който е част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от Държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Общата стойност на финансирането за изграждането на обекта на градската пречиствателна станция възлиза на 11 130 478 лв. Евродепутатът Владимир Уручев поздрави община Козлодуй за успешно приключения обект. „Безспорна е значимостта на проектите по програма „Околна среда“, както от гледна точка на подобряване качеството на живот на хората, така и на повишаване на екологичните стандарти и опазването на околната среда“, изтъкна евродепутатът Владимир Уручев. Българският евродепутат посочи съществуващите проблеми със спрените плащания по оперативната програма, като отбеляза, че е задвижена процедура от служебното правителство за тяхното преодоляване. Той припомни, че ЕК ще наложи санкции на България поради липсата на експертен и компетентен подход на предишното правителство в справянето с предизвикателствата в този сектор. Владимир Уручев уточни, че е важно тези проекти да бъдат приключени, т.к. изпълняват държавни ангажименти към ЕС - изграждане на депа за отпадъци и пречиствателни станции. По думите на Уручев, България има много да наваксва по отношение на реализация на проекти, свързани с околната среда, и достигане на добри екологични стандарти за отразяване на европейското законодателство в сравнение със старите страни членки. В заключение Владимир Уручев пожела безаварийна работа на новото съоръжение. Приветствие към гостите на събитието отправи кметът на община Козлодуй Румен Маноев. Градоначалникът отбеляза успешното завършване на част от най-мащабния проект, който общината изпълнява и чиято реализация значително ще подобри съществуващата екологична инфраструктура с цел превенция на рисковете за околната среда. Маноев подчерта, че с изграждането на пречиствателна станция ще се преустанови заустването на отпадъчни води в река Дунав, което ще допринесе за чистотата в района и уточни, че опазването на околната среда е сред приоритетите на общината и политиките за развитие на ЕС. Официалното откриване продължи с обиколка на градската пречиствателна станция за отпадни води и представяне на възможностите й.

Евродепутатът Владимир Уручев бе официален гост на откриването на градска пречиствателна станция за отпадни води на град Козлодуй
Владимир Уручев бе гост на официалното откриване на обект Градска пречиствателна станция за отпадни води на град Козлодуй, който е част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от Държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Общата стойност на финансирането за изграждането на обекта на градската пречиствателна станция възлиза на 11 130 478 лв.
Евродепутатът Владимир Уручев поздрави община Козлодуй за успешно приключения обект. „Безспорна е значимостта на проектите по програма „Околна среда“, както от гледна точка на подобряване качеството на живот на хората, така и на повишаване на екологичните стандарти и опазването на околната среда“, изтъкна евродепутатът Владимир Уручев. Българският евродепутат посочи съществуващите проблеми със спрените плащания по оперативната програма, като отбеляза, че е задвижена процедура от служебното правителство за тяхното преодоляване. Той припомни, че ЕК ще наложи санкции на България поради липсата на експертен и компетентен подход на предишното правителство в справянето с предизвикателствата в този сектор. Владимир Уручев уточни, че е важно тези проекти да бъдат приключени, т.к. изпълняват държавни ангажименти към ЕС - изграждане на депа за отпадъци и пречиствателни станции. По думите на Уручев, България има много да наваксва по отношение на реализация на проекти, свързани с околната среда, и достигане на добри екологични стандарти за отразяване на европейското законодателство в сравнение със старите страни членки.
В заключение Владимир Уручев пожела безаварийна работа на новото съоръжение.
Приветствие към гостите на събитието отправи кметът на община Козлодуй Румен Маноев. Градоначалникът отбеляза успешното завършване на част от най-мащабния проект, който общината изпълнява и чиято реализация значително ще подобри съществуващата екологична инфраструктура с цел превенция на рисковете за околната среда. Маноев подчерта, че с изграждането на пречиствателна станция ще се преустанови заустването на отпадъчни води в река Дунав, което ще допринесе за чистотата в района и уточни, че опазването на околната среда е сред приоритетите на общината и политиките за развитие на ЕС 

Официалното откриване продължи с обиколка на градската пречиствателна станция за отпадни води и представяне на възможностите й.

Няма коментари:

Публикуване на коментар