Бисквитки

петък, 20 юни 2014 г.

В ОД МВР-Враца днес бе представен проекта „Новият полицейски лидер”Институтът по психология на МВР започна реализацията на проект «Новият полицейски лидер». Днес бе проведена предсеминарна срещи в ОДМВР-Враца.
Проектът бе представен пред служителите от психолог Ирена Ицовска.
В рамките на инициативата  ще бъдат обучени служители на средно управленско ниво,  като целта е подобряване на организационната култура и повишаване на мотивацията на служителите.
Проектът има за цел да модернизира административния капацитет чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство.  
Друга основна цел е да промени трайно философията на управлението в МВР, чрез комплексни мерки обхващащи най-важните функции в дейността на оперативните ръководители, а именно промяна в отношението и работата с хора; допълнителна квалификация по преки компетентности, касаещи ключови дейности, по които стандартното обучение не дава необходимата подготовка, както и адекватно организиране  на екипи - типична работна ситуация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар