Бисквитки

понеделник, 11 ноември 2019 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, с която се регламентира използването и поддържането на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост, както и финансирането на дейности, свързани с развитието на физическата активност и възпитание, както и на спорта и спортно–туристическата дейност. 
Обществената консултация ще се проведе на 12 декември 2019г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.
Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mailobshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  ОбщинаВраца.


С уважение,
КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Няма коментари:

Публикуване на коментар