Бисквитки

сряда, 13 ноември 2019 г.

Представители на 4 държави посетиха Община Враца

Делегация от четири държави, които участват по международен проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ по програма Еразъм+, прие заместник-кметът Петя Долапчиева. На срещата присъстваха преподаватели и възпитаници на учебни заведения от Италия, Турция, Португалия и Унгария участници в проект, чиито партньор е и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство.Чуждестранната делегация беше придружавана от директора на учебното заведение – Румяна Петрова, която разказа за дейностите по проекта.
„За мен е чест да Ви поздравя от името на кмета на Община Враца – г-н Калин Каменов и от свое име с „Добре дошли“в нашия град. В рамките на своето посещение ще имате възможността да се запознаете с богатото културно-историческо наследство на региона и с прекрасните природнизабележителности. Убедена съм, че ще изградите нови и трайни приятелства, както и ще продължите да работите заедно по още проекти, с които да разширявате Вашите партньорства!“ – каза в приветствието си заместник-кметът.
Срещата продължи с кратко представяне на всеки един от участниците. 
В края на дискусията Петя Долапчиева връчи на ръководителите на групите подаръци, представящи забележителности на Враца.
В рамките на проекта, всеки един от участниците трябва да изготвипрезентации, електронни книги, брошури, свързани с темите по проекта: „Изисквания за екологичен живот“, „Различни състояния на възобновяемата енергия“, „Как да се справим с най-сериозните проблеми, застрашаващи околната среда? и др.

1 коментар: