Бисквитки

неделя, 1 юли 2018 г.

Обстановката в Роман

В сградата на Община Роман на 30 юни се проведе сутрешно заседание на  Общинския щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия, в което участва областният управител Малина Николова, за анализ на ситуацията и насоки за последващи мерки.
Директорът на РДПБЗН докладва за предприетите мерки за отводняване на частните домове и детската градина. От доклада стана ясно, че на денонощен режим в Роман работят 6 екипа на Регионалната дирекция с техническо оборудване от три автомобила и пет помпи. До момента са отводнени 46 частни имоти, което е близо 2/3 от всички домакинства, пострадали от бедствието. По преценка на старши комисар Димитров не е необходимо да се осигурява допълнително оборудване и служители, тъй като прогнозата е до 17 часа на деня в оставащите около 1/3 домове водата да бъде изпомпана. Създаден е и подвижен екип за обслужване на засегнатите села в Община Роман – Хубавене, Караш и Средни рът.
Предприети са необходимите мерки и от директора на ОД на МВР за охрана на частното имущество на хората, пострадали от бедствието.
По данни на „ВиК“,  водоснабдяването в Карашки квартал е напълно възстановено и водата е годна за пиене и битови нужди. Не е възстановено водоподаването в с. Хубавене, в чието землище помпената станция е залята от придошлите води. Днес екипи на „ВиК“ отстраняват проблема със захранването на селото.
Стартира се и възстановяването на ел. захранването, което беше спряно през изминалото денонощие, за да се предотврати възможността за евентуални токови удари, като приоритетно се захранват стълбовете и уличното осветление, а след преценка на състоянието на домовете се възстановява електро подаването в отделни къщи.
От експерти на общинската администрация са създадени комисии за оценка на щетите на частните имоти и публичната инфраструктура, които ще опишат състоянието на засегнатите имоти и оборудване, за да се отправят искания за финансова помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Община Роман е организирала и доброволци, които подпомагат служителите на РДПБЗН при възстановяване на нормалното състояние на частните домове.
Областният управител направи оглед на състоянието на засегнатия от наводнението Карашки квартал и разговаря с хората от каква конкретна помощ имат необходимост за справяне с тежката ситуация

Няма коментари:

Публикуване на коментар