четвъртък, 29 март 2018 г.

Община Враца отчете успешни проекти


В рамките на работна срещу между представители на Министерски съвет, министерства и европейски фондове, екипите на проектите „СТИМУЛ за ранно детско развитие“ и на звено „Център за младежки дейности“, представиха успешно реализирани дейности и добри практики.
Държавните експерти посетиха сградата на проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, където се запознаха с извършените дейности през последните две години, обхванатите целеви групи, както и с иновациите, въведени от екипа по проекта. На срещата присъства и заместник-кметът Петя Долапчиева, която приветства гостите и ги запозна със социалната политика на Община Враца.
По време на работната среща представителите на изпълнителната власт и европейските структурни фондове посетиха Младежкия център в града. С интерактивна презентация бе представена извършената работа по проекта. В края на форума, младежките работници изказаха своите впечатления от участието си в еко лагера „БЕЗ ПЛАН“, който се проведе през месец март.
Запознавайки се в детайли със свършената работа в двата проекта, представителите на министерствата изразиха удовлетворение от факта, че Враца е пример за град, предоставящ разнообразни социални услуги, обхващащи голям брой жители на общината.Няма коментари:

Публикуване на коментар