Бисквитки

понеделник, 22 декември 2014 г.

Вести от Областната управа


Днес, 22 декември 2014 г., в Областна администрация - Враца се проведе заседание на Областения съвет за развитие, ръководено от областния управител Малина Николова. За заместник председатели, които да подпомагат работата на председателя на съвета, са упълномощени зам.-областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски. В състава на съвета е включен Тодор Топалски, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за област Враца.
Кметът на Бяла Слатина Иво Цветков е избран за представител на общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район на мястото на Иван Аспарухов.
Областният съвет за развитие на област Враца прие предложение на Регионалния експертно-консултантски и информационен център "Читалища" за допълване към Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. текст в аналитичната част ІІ.3.6.1 Културни институции и дейности, както и допълване на текст към Мярка 2.1.6 и Мярка 2.1.8.
Областният съвет за развитие на област Враца прие предложението на Агенция за регионално икономическо развитие – Враца за включване в Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г., на Международен проект PLUSTEX-„Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил” и План за трансфер на добра практика.
Съветът съгласува Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегията за развитие на социалните услуги, за периода 2011-2014 г.
Областният управител изиска от кметовете на общини в областта да предоставят на вниманието на Областна администрация – Враца най-значимите за разрешаване въпроси през 2015 година.
Информация за стартиращите Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони Областният управител Малина Николова и заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски предоставиха на вниманието на кметовете на общини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар