Бисквитки

вторник, 2 май 2023 г.

Срокът за деклариране на доходите изтича днес

 

Над 677 000 декларации вече са подадени, близо 83 по интернет

5/2/2023

За информация: Людмила Байчева                 

                             Тел.:092 66 84 100

 

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2022 г., приключва в полунощ днес, 2 май, за ползващите електронни услуги, и в 17,30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция. 

До този момента над 677 000 души са подали годишните си данъчни декларации пред НАП, като близо 83 % от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. Над 20 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощатаа повече от96 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2022 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем илиот продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дяловепарични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например,  ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г. В случайче едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май,уточняват още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни сПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефонитена приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.  

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар