Бисквитки

петък, 17 септември 2021 г.

НАП и МВР, под координацията на Междуведомствения център на ГДБОП, проверяват складове и машини за преработка на тютюн

 

9/17/2021

За информация: Людмила Байчева                 

                             Тел.:092 66 84 100

 

В продължение на изпълнявани съвместни мероприятия за контрол на движението на рискови стоки, Междуведомственият център на ГДБОП координира работата на екипите от Националната агенция за приходите и „Икономическа полиция към МВР, които започнаха последващи проверки в помещения на фирми, занимаващи се с ремонт и търговия на машини за производство и пакетиране на цигари. Целта е да се установи дали наличните в складовете и ремонтните бази машини, стоки, суровини и съоръжения, предназначени за производството в тютюневата промишленостотговарят на данните, посочени в документите, подавани към НАП. 

В хода на съвместните проверки, служители от дирекция „Контрол“ и звеното за фискален контрол в НАП са инспектирали складови помещения за съхранение и бази за ремонт на машини в районите на Пловдив и София.  

Данъчните инспектори са преброили на място машините и компонентите за тях, описали са ги, след което са сравнили наличните материални активи с вписаните в документите за внос и вътреобщностно придобиване, представени в НАП. 

Проверяващите не са открили сериозни нарушения, като на една от фирмите е даден 7-дневен срок да представи допълнителни документи. 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар