Бисквитки

четвъртък, 11 март 2021 г.

Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от облаган

Доходите от е-търговия с наложен платеж се записват предварително в данъчната декларация 

 

   3/11/2021

За информация: Людмила Байчева                 

                             Тел.:092 66 84 100

 

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година.

От 16 март 2021 г. приходната агенция пуска електронната услуга за предварително попълнениданъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в Портала за е-услугиВ неягражданите ще могат да видят и данните, получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 г. Те ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност. В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г. 

От НАП уточняват, че в случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платежполучените суми се декларират в Приложение № 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. В тези случаи,срокът за деклариране на доходите и за внасяне на дължимия данък е до 5 май 2021 г. 

Повече информация за това кои доходи от търговия в Интернет се облагат може да разберете от видеото в канала на НАП в YouTube.

Няма коментари:

Публикуване на коментар