Бисквитки

понеделник, 18 май 2020 г.

Започва обновяването на общински жилища във Враца

Община Враца стартира изпълнението на проект, по който ще бъде извършена реконструкция и ремонт на общински жилища. В рамките на проекта ще бъдат обновени в съвременни жилища 30 броя апартаменти общинска собственост, намиращи се на бул. „Васил Кънчов“ 2Б. Избраното мястото има осигурен достъп до училище, детска градина, социални услуги, пощенска станция, медицински център, Пътна полиция, автобусен и жп транспорт. Обновените апартаментите ще бъдат оборудвани и обзаведени с легла, гардероби, шкафове, трапезни маси и столове, кухненски шкафове и др., както и с електроуреди.
Чрез изпълнението на проекта Община Враца ще се подобри материалната база на социалната инфраструктура, ще се повиши енергийната ефективност и ще се осигури достъпна архитектурна среда за хората с увреждания до жилищата.
Проектът „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ е с продължителност 25 месеца и е на стойност 1 088 816,01 лв.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Враца и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОП „Региони ви растеж“ 2014-2020 г., беше подписан преди дни. Проектът е разработен в изпълнение на Инвестиционната програма на Община Враца и е свързан с приоритет „Социална инфраструктура”.
Като следваща мярка при осигуряването на благоприятна среда за живот на уязвимите социални групи, Община Враца предвижда предоставянето на алтернативни услуги, създаващи възможност за подкрепа за тяхното социално включване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар