Бисквитки

понеделник, 9 март 2020 г.

Мерки срещу короновируса

Областният управител Малина Николова свика съвместно заседание на Областния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания и функциониращия към него Областен медицински съвет във връзка с положителните проби на COVID-19 в страната. В срещата взеха участие народният представител Красен Кръстев, кметове и представители на местната власт, директори на лечебните заведения, Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ, Областна дирекция на МВР, Регионално управление на образованието и Регионална здравноосигурителна каса. 
Областният управител Малина Николова представи основните мерки и дейности по координиране и организиране на действията, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на Коронавирус инфекцията и противодействие на влизането и ограничаване разпространението й на областно равнище. 
„Съгласно издадената Заповед на министър Ананиев, до второ нареждане, на територията на област Враца се преустановяват посещенията на културни мероприятия, спортните мероприятия се провеждат без публика, забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца“, поясни областният управител. 
От Регионалната здравна инспекция потвърдиха, че всички заведения за болнична помощ на територията на областта са в готовност за осигуряване на леглови резерв, както и за организация на работата на медицинския персонал. Има достатъчно лични предпазни средства за медицинския персонал и специалистите.
Областният управител разпореди на кметовете на общини да свикат незабавно общинските кризисни щабове с цел набелязване на мерки за неразпространение на заболяването. Като част от набелязаните дейности са контрол върху лицата, поставени под карантина. В детските и социалните заведения е необходимо да се засилят мерките по спазване на филтър и дезинфекция, а общинските предприятия или звена за хранене да се въведат в режим на стриктна дезинфекция и работа с ръкавици. Във фронт офисите на информационните центрове за местни данъци и такси, обслужването на граждани да се осъществява по възможност чрез непряк контакт и да се преустановят приемните дни на кметове и кметски наместници. Разпоредени са мерки, касаещи учениците, като началникът на Регионалното управление на образованието е длъжен да следи и да запознава директорите на училища с разпорежданията на щаба.
Със заповед на министъра на образованието, като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, се преустановяват училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна. Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия.
До 11 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от цялата страна. В случай на допълнително обявяване на неучебни дни, училищата трябва да разработят свои планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за дистанционно обучение при необходимост. За неприсъствалите по преценка на родителите деца в детските градини няма да е необходимо представяне на бележка за извинение на отсъствията в период на грипна ваканция. В детските градини остава задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца.
Директорът на инфекциозното отделение в МБАЛ – Бяла Слатина Николай Димов увери, че има достатъчно леглови фонд и медицински персонал за прием на пациенти с доказан Коронавирус. Той апелира за прецизиране на случаите, които се насочват към инфекциозно отделение.
От РЗИ потвърдиха за изпратени 9 проби в Националната референтна лаборатория от пациенти със съмнения за инфекция – 2 от СБАЛПФЗ – Враца, 5 са взетите проби от Детско отделение и ОАИЛ – Враца, а две са пробите от инфекциозното отделение в МБАЛ – Бяла Слатина. Дадени са и указания на всички лечебни заведения за контрол върху вътреболничните инфекции. 
По време на заседанието бяха коментирани предприемането на мерки, свързани с контрол и ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места, в това число и ученици, които са в грипна ваканция. 
По данни на РЗИ, заболеваемостта от сезонен грип В за област Враца е над средния за страната – 179 на 10 000, като най-засегнати са лица от възрастова група 5-14 години, общо 789. 
Представителите на общините в областта са въвели всички противоепидемични мерки, като кметовете докладваха за намалена посещаемост на детските заведения. Предстои в общинските оперативни щабове да се вземат решения за преустановяване работата на детските заведения във всяка една община. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар