четвъртък, 23 ноември 2017 г.

Заместник-кметът Мария Попова участва в национална среща на евроекспертите            Заместник-кметът на Община Враца Мария Попова участва в Девета национална среща на евроекспертите, организирана от Национално сдружение на общините в България и НСОРБ - Актив, в град Правец.
            В рамките на форума се дискутират предизвикателствата по подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
            Националната среща ще продължи до 24 ноември, като експерти и представители на местната власт ще обсъдят промените в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, напредъкът в общинските европрограми, както и бъдещето на кохезионната политика на ЕС.
            В двудневния експертен семинар участват още представители на изпълнителната власт, зам.-кметове на общински администрации в страната, председатели на ресорни постоянни комисии към общинските съвети и общински съветници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар